Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Varhaisiän kuvataidekasvatus 4-6-vuotiaille


Opiskelu on luonteeltaan leikinomaista lähtökohtanaan mielikuvitus sekä ympäristön tutkiminen ja havainnoiminen eri aistein.

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin työtapoihin ja materiaaleihin mm. piirtämällä ja maalaamalla, painamalla, muovailemalla ja rakentelemalla. Kuvalliset oivallukset syntyvät omien elämysten ja kokeilujen kautta; lopputulosta tärkeämpää on tekemisen antoisa prosessi.

Kuvismuskari on Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun ja Pakilan musiikkiopiston yhteistä ryhmäopetusta 6-7-vuotiaille. Kuvismuskarissa mm. maalataan, piirretään, tehdään savitöitä, lauletaan, soitetaan 5-kielistä kannelta ja opetellaan laululeikkejä.

Ryhmässä on kaksi opettajaa: kuvataide / Selja Raudas ja musiikki / Kaisa Viitala.