Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

grafiikanvedos Elisa Huovisen päättötyöstä

Lopputyö

Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.


Kursivoitu teksti: Opetushallituksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (20.9.2017)